Nous Socis

Podrà ingressar com a membres numeraris de la Societat qualsevol persona que reuneixi els requisits següents:

  1. Ser llicenciat en Medicina i Cirurgia .
  2. Ser membre de l’ACMCB com soci numerari o adjunt.
  3. Formalitzar la sol•licitud d’ingrés com a membre numerari, que presentaran i signaran dos membres numeraris amb títol oficial d’Especialista en al·lergologia, de la Societat Catalana d’Al•lèrgia i Immunologia Clínica
  4. Hauran de tenir una participació activa en les activitats científiques de la Societat.
  5. Ser aprovat per la Junta Directiva de la Societat. [Document]

Fer-se soci

Podeu realitzar la inscripció a través del formulari online o complimentant la butlleta i enviant-la degudament complimentada a: carrer Major de Can Caralleu 1-7, codi postal 08017 de Barcelona

Per a més informació adreceu-vos a:

Departament d'Administració
93.203.10.50
academia@academia.cat