Comitès

Els comitès de la SCAIC duen a terme tasques específiques en diferents camps. Vegeu les activitats de cadascun!

Comitè d'al-lèrgia a fàrmacs

Membres

Dr. Ramón Lleonart (coordinador)
Dra. Blanca Andrés (secretaria i enllaç Junta SCAIC)
Dra. María Rueda
Dra. Vicky Cardona
Dra. Teresa Dordal
Dr. Gustavo Perdomo
Dra. Núria Moreno
Dra. Nora Hernández

Comite d'Al.lérgia a Himenopters

Membres

Dra. Remei Guspi Bori (coordinadora)
Dr. Gaspar Dalmau Duch
Dra. Laia Ferré Ybarz
Dra. Catalina Gomez Galan
Dr. Lluis Marques Amat
Dr. Mario Tubella

Comitè d'Al-lèrgia Respiratòria

Membres

Dra. María del Mar San Miguel Moncín (coordinadora)
Dra. Teresa Garriga Baraut (secretaria)
Dr. Oscar Asensio de la Cruz
Dr. Joan Bartra Tomás
Dra. Jordina Belmonte Soler
Dra. Mariela Dall'Aglio
Dra. Lidia Farrerons Lorente
Dra. Mónica González Medina
Dr. Moisés Labrador Horrillo
Dra. Sira Miquel Marcó
Dra. Rosa Muñoz Cano
Dra. Clara Padró Casas
Dr. Carlos Pedemonte Marco
Dra. Esperanza Raga Pedrosa
Dra. Marta Viñas Domingo

Comitè científic

Membres

Dra. Rosa Muñoz coordinadora)
Dra. Elena Botey
Dra. Vanesa Gázquez
Dra. Mª José Paniagua
Dra. Laura Valdesoiro

Comitè d'al·lèrgia a aliments i làtex

Membres

Dra. María Basagaña Torrentó (coordinadora)
Dra. Nathalie Depreux
Dra. Laura Valdesoiro
Dra. Montserrat De Molina
Dra. Lorena Soto-Rete
Dra. Mar Guilarte
Dra. Nuria Rubira
Dra. Vanesa Gázquez
Dra. Alba Garcia

Comitè WEB

Membres

Dra. Mª Estrella Llamas (coordinador)
Dra. Núria Rubira (enllaç Junta SCAIC)
Dra. Lorena Soto
Dr. Gustavo Perdomo